Business Transformatie Framework

Oosterwal Consultancy werkt met BTF of te wel het “Business Transformatie Framework”, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor een gecontroleerde Business transformatie.

Het is een praktische methode die helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering.


Verschillende aspecten van de bedrijfsvoering

Bij het BTF zijn samenhang en samenwerking essentieel. De methode dwingt tot het aanbrengen van samenhang tussen omgeving, strategie en veranderportfolio alsmede tussen de vier verschillende aspecten van de bedrijfsvoering:

  1. Klanten & dienstverlening,
  2. Processen & organisatie,
  3. Informatie & applicaties en
  4. ICT-infrastructuur & faciliteiten

Dat is erg complex en vaak politiek geladen. Onze aanpak maakt dit echter beheersbaar door samenhang gestructureerd en stapsgewijs te doorlopen.

Het aanbrengen van samenhang kan alleen door goede samenwerking tussen alle lagen van de organisatie en tussen de verschillende afdelingen en functionarissen. Het raamwerk is er dan ook op gericht verandering tastbaar en concreet te maken, zodat alle stakeholders erbij kunnen worden betrokken en eraan kunnen bijdragen.

Het BTF kent een Agile approach en de ontwikkelen en ontwerpen gaan hand in hand. Geen verassingen voor de business en altijd alle stakeholders aan tafel.

oosterwal consultancy